NON STOP SLUŽBA Piešťany a okolie
0905 627 481
Dominika Tatarku 2, 921 01 Piešťany

Blog

Posledná rozlúčka v obci Banka

5/5 (2) Hodnotenie Páči sa Vám stránka?...

Čítať viac

Vyjadrenie k mimoriadnej situácii zo dňa 15.03.2020, Koronavírus

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku a pri sledovaní informácií z Európskych krajín všetci vidíme, že nová choroba si svoje obete nevyberá a ak ju chceme spomaliť a zastaviť, musíme sa k nej postaviť mimoriadne zodpovedne. Uvedomujeme si že práve pohrebníctvo je citlivá oblasť a preto sa k týmto…...

Čítať viac

Fotogaléria: Obnova písma na pomníku júl 2019

5/5 (4) Hodnotenie Páči sa Vám stránka?...

Čítať viac

Fotogaléria: Posledná rozlúčka

5/5 (6) Hodnotenie Páči sa Vám stránka?...

Čítať viac

Ako vyčistiť hrob?

Neodboré čistenie aj smútočné dekorácie môžu kameň trvalo poškodiť. Ako sa tomu vyhnúť? Ak sa hroby z času na čas neočistia objaví sa na nich mach, hrdza prípadne vosk. Najmä v prípade vosku sa môže jednať o trvalý odkaz ak sa neodstráni včas. Vosk poškodzuje pomník mastnými fľakmi, môže vsiaknuť hlboko do kameňa…...

Čítať viac

Údržba Hrobov

Údržbu hrobov začínajú Slováci prenechávať profesionálom. Čistenie a údržba hrobov profesionálnymi firmami sa na Slovensku udomácňuje len postupne. Ani internetový vyhľadávač neponúka mnoho možností. Mnoho ľudí preto o týchto službách ani nevie. Záujem o ne však napriek tomu rastie, a to nielen v súvislosti so Sviatkom všetkých svätých. Väčšina Slovákov,…...

Čítať viac

Daňové priznanie po úmrtí daňovníka

Ak daňovník v priebehu zdaňovacieho obdobia zomrie, povinnosť podať daňové priznanie z jeho zdaniteľných príjmov za príslušnú časť roka sa vzťahuje na jeho dediča. Ak je dedičov viac, daňové priznanie podáva ten, ktorému to vyplýva z dohody dedičov. Pokiaľ sa dediči nedohodnú na tom, kto podá daňové priznanie, dediča povinného podať…...

Čítať viac

Naše vozidlá

Pohrebná Služba Peter Samko – Venuša zabezpečuje prevoz na dôstojných vozidlách nielen na území Slovenskej republiky, ale i v rámci celej Európskej únie. Vozidlá sú prispôsobené a upravené výhradne pre prevoz zosnulých.                                    …...

Čítať viac

Aké doklady sú potrebné k vybaveniu pohrebu?

Obhliadajúci lekár vystaví list o prehliadke zomrelého. Pozostalí  musia do  piatich dní  priniesť  na  matriku 3  kópie  listu o  prehliadke zosnulého, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb. Matrika si môže vyžiadať aj rodný a sobášny list zosnulého. Matričný úrad vystaví objednávateľovi pohrebu jeden originál úmrtného listu,…...

Čítať viac

Čo sú to vlastne „dušičky“ a čo tento sviatok symbolizuje?

História  Spadá hlboko do  minulosti, až  do  keltských čias  a spája  sa  s  oslavou  konca  keltského  roka. Koniec tohto roka pripadal  na  noc z 31. Októbra  na  1. Novembra, Kelti   tento  deň  vnímali  ako  čas  kedy  sa  stiera  hranica medzi svetom  živých a  mŕtvych. Verili,  že duše zomrelých  sa v tento deň…...

Čítať viac