Príbeh :

Už počas 80.rokov minulého storočia sa naša práca úzko spájala s pohrebnými službami, kedy terajší majiteľ pohrebnej služby Venuša Peter Samko, pracoval na patológií v nemocnici v Piešťanoch.

Veľmi dobre si uvedomoval, že toto povolanie nie je jednoduché a  vyžaduje si veľa manuálnej práce, driny a špeciálnu pozornosť nakoľko sa jedná o veľmi „citlivú záležitosť“.

Človek,ktorý sa vydá na túto cestu musí mať zmysel nielen pre pochopenie ale i pre  precíznosť .“

No jeho to neodradilo a  rozhodol sa do toho pustiť. V Piešťanoch sa tak  objavila pohrebná služba Venuša. V dobe keď začínal tu nebol nikto,  kto by to robil takým spôsobom ako on. S láskou, s pochopením a  s úctou. Po rokoch pôsobenia sa z neho stal vyhľadávaný odborník nielen medzi ľuďmi, ale i v komunite pohrebných služieb pôsobiacich na Slovensku.

Významným obdobím pre pohrebnú službu Venuša sa stal rok 2016 .Do podnikania sa aktívne zapojili aj  synovia Lukáš a Denis , ktorí priniesli novú vlnu nápadov a inovácií. Ich mysle hneď od začiatku pracovali na plné obrátky, vedeli že chcú aby ich pohrebná služba vynikla pomedzi ostatnými pohrebnými službami. Túžili  byť najlepší.

Ich ďalšou výzvou bolo aby pohrebná služba Venuša kráčala aj s dnešnou digitálnou dobou, pretože inovácie sú  nevyhnutné aj v tejto oblasti podnikania.

To že sa im  darí  dokazujú ich výsledky. Stránky pohrebnej služby  Venuša za posledné dva roky navštívilo viac ako 10 000 ľudí a na stránkach Google a Facebook majú desiatky recenzií od spokojných zákazníkov.

Pre nich je „Spokojný zákazník ako pohladenie na duši a uisťuje ich o tom, že svoju prácu robia dobre.“

O  pohrebnej službe Venuša je čoraz viac počuť nie len doma ale i v zahraničí. V súčasnosti aktívne spolupracujú  aj so  susednými krajinami.

Dá sa konštatovať , že roky tvrdej práce sa vyplatili a teraz si môžu hrdo povedať, že  vytvorili pohrebnú službu, ktorá poskytuje svoje služby  len na tej najprofesionálnejšej úrovni o čom svedčí aj viac ako 7 000 pohrebov, ktoré vykonali.

Poslanie :

„Týmto to však  nekončí, práve naopak, pochopili sme toho veľa a preto aj v budúcnosti budeme naďalej  skvalitňovať naše služby , produkty,  a technológie. Všetko to ale robíme  pre vás , našich zákazníkov pre Váš komfort a Vaše pohodlie.“

7000

zákazníkov

100

a viac recenzií

10800

predaných produktov

247

ďakovných listov

Pohrebný personál

5/5 (3)

Hodnotenie