– je potrebné bezodkladne volať na tiesňové číslo 112 a oznámiť úmrtie osoby
– obhliadajúci lekár vykoná prehliadku zosnulého a vystaví „List o prehliadke mŕtveho“
– v prípade, keď nie je potrebná pitva kontaktujte našu nonstop pohrebnú službu na číslo 0905 627 481,
ktorá zabezpečí prevoz zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia.

  • nasledujúce kroky budú individuálne dohodnuté medzi pozostalými a našou pohrebnou službou

(výber truhly, kvetín, vencov,  zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

– budete kontaktovaný personálom nemocnice alebo domova dôchodcov , ktorý Vám poskytne informácie o úmrtí
– následne kontaktujte našu nonstop pohrebnú službu na číslo 0905 627 481, ktorá zabezpečí prevoz  zosnulého do chladiaceho zariadenia

  • nasledujúce kroky budú individuálne dohodnuté medzi pozostalými a našou pohrebnou službou

(výber truhly, kvetín, vencov,  zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

– je potrebné kontaktovať pohotovosť a políciu na tiesňovom čísle 112 a oznámiť úmrtie
– lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu
– polícia alebo lekár Vám oznámi úmrtie
– následne kontaktujte našu nonstop pohrebnú službu na číslo 0905 627 481, ktorá zabezpečí prevoz zosnulého do chladiaceho zariadenia

  • nasledujúce kroky budú individuálne dohodnuté medzi pozostalými a našou pohrebnou službou

(výber truhly, kvetín, vencov, zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

– pracovníci Konzulátu SR v danej krajine Vám oznámia úmrtie
– následne kontaktujte našu nonstop pohrebnú službu na číslo 0905 627 481, ktorá Vám zabezpečí prevoz a na základe Vášho úradne overeného splnomocnenia
všetky doklady potrebné na zabezpečenie prevozu a pochovania na Slovensku

  • nasledujúce kroky budú individuálne dohodnuté medzi pozostalými a našou pohrebnou službou

(výber truhly, kvetín, vencov,  zariadenie pohrebného obradu, vybavenie pohrebných dokumentov)

4.95/5 (39)

Hodnotenie