NON STOP SLUŽBA Piešťany a okolie
0905 627 481
Dominika Tatarku 2, 921 01 Piešťany

Poistenie pohrebných nákladov

Premýšľate občas nad tým, že zabezpečenie pohrebu je finančne nákladná záležitosť? Chceli by ste v tomto smere svojim najbližším zmierniť starosti? Ponúkame vám možnosť zabezpečiť si dostatok peňazí na vyplatenie všetkých nákladov spojených s pohrebom bez ďalších doplatkov od vašich príbuzných.

Hlavným rozdielom produktu oproti iným podobným typom poistení je spôsob vyplatenia poistného plnenia v prípade smrti poisteného. To môže byť vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na takýto úkon. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá zabezpečí pohreb zosnulého. Vyplatená bude len čiastka nepresahujúca dojednanú poistnú sumu. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku faktúry za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe.

Viac informácií na telefónnom čísle: 0905 444 317

5/5 (7)

Hodnotenie