NON STOP SLUŽBA Piešťany a okolie
0905 627 481
Dominika Tatarku 2, 921 01 Piešťany

Lukáš Samko

Naše vozidlá

Pohrebná Služba Peter Samko – Venuša zabezpečuje prevoz na dôstojných vozidlách nielen na území Slovenskej republiky, ale i v rámci celej Európskej únie. Vozidlá sú prispôsobené a upravené výhradne pre prevoz zosnulých.                                    …...

Čítať viac

Aké doklady sú potrebné k vybaveniu pohrebu?

Obhliadajúci lekár vystaví list o prehliadke zomrelého. Pozostalí  musia do  piatich dní  priniesť  na  matriku 3  kópie  listu o  prehliadke zosnulého, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb. Matrika si môže vyžiadať aj rodný a sobášny list zosnulého. Matričný úrad vystaví objednávateľovi pohrebu jeden originál úmrtného listu,…...

Čítať viac

Čo sú to vlastne „dušičky“ a čo tento sviatok symbolizuje?

História  Spadá hlboko do  minulosti, až  do  keltských čias  a spája  sa  s  oslavou  konca  keltského  roka. Koniec tohto roka pripadal  na  noc z 31. Októbra  na  1. Novembra, Kelti   tento  deň  vnímali  ako  čas  kedy  sa  stiera  hranica medzi svetom  živých a  mŕtvych. Verili,  že duše zomrelých  sa v tento deň…...

Čítať viac

35000 rokov pred naším letopočtom

Dlhšiu dobu sme mali v myšlienkach túžbu vyhľadať najstarší cintorín v Slovenskej republike. Jedného pekného dňa, potulkami po internete sme narazili na článok v ktorom sa píše o najstaršom cintoríne na Slovensku. Na naše prekvapenie sa cintorín nachádza neďaleko nášho pôsobiska a teda cca 13km od Piešťan. O tomto maličkom cintoríne sa píšu nasledovné úryvky:…...

Čítať viac

Ako sa obliecť na pohreb ?

Na   Slovensku  sa  prevažne  určujú  pravidlá  podľa  tradícií, ktoré sa tradujú z pokolenia na pokolenie a ktoré pretrvávajú  doteraz.  Avšak  zmeny  treba  akceptovať  pretože  žijeme  v  21. Storočí.  Vhodnou úpravou zovňajšku vzdávame  úctu  a  česť  zosnulému  človeku. Tým  pádom  Vaše  oblečenie  by malo  byť konzervatívne a formálne. Spravidla  platí,  že  čím  bližší  vzťah …...

Čítať viac

Ako Kondolovať? Vencom či Kyticou?

Ako Kondolovať? Osvedčený návod ako bez námahy vybrať ten správny Veniec či Kyticu. Práve  u  smútočných  vencov a  kytíc sa kedysi  dodržiavali určité  pravidlá,  áno  isté pravidlá sa dodržujú dodnes. Napríklad biele kvety dávame najčastejšie mladším ľuďom. Už dávno nie je podmienkou že farby by “mali” byť tlmené a čoraz…...

Čítať viac