NON STOP SLUŽBA Piešťany a okolie
0905 627 481
Dominika Tatarku 2, 921 01 Piešťany

Aké doklady sú potrebné k vybaveniu pohrebu? 15. októbra 2018

Obhliadajúci lekár vystaví list o prehliadke zomrelého.

Pozostalí  musia do  piatich dní  priniesť  na  matriku 3  kópie  listu o  prehliadke zosnulého, občiansky preukaz zosnulého a občiansky preukaz osoby, ktorá vybavuje pohreb. Matrika si môže vyžiadať aj rodný a sobášny list zosnulého. Matričný úrad vystaví objednávateľovi pohrebu jeden originál úmrtného listu, za ktorý sa neplatí, a doklad pre úrad práce na uplatnenie príspevku na pohreb.

Štát prispieva pozostalým jednorazovou sociálnou dávkou 79,67 eura.

Viac o príspevku na pohreb sa dočítate v článku https://www.pohrebnictvovenusa.sk/prispevok-na-pohreb/

  1. Odovzdanie dokladov zomrelého občana

Ako sme už spomenuli občiansky preukaz spolu s tromi listami o prehliadke zosnulého odovzdať na matrike v meste alebo obci kde nastalo úmrtie.

Vodičský preukaz aj cestovný pas odovzdať na polícii .

  1. Zdravotné poisťovne

Nevyžaduje sa odovzdať preukaz poistenca, ale pre jeho možné zneužitie ho poisťovne odporúčajú odovzdať .

  1. Dodávatelia služieb

Kontaktovať dodávateľov energií (plyn, elektrina) a vody .

Kontaktovať poskytovateľov služieb (napr. internet, televízia, telefón, pod.)

  1. Účty, úspory a úvery v bankách

Informovať čím skôr banku o úmrtí predložením úmrtného listu, ak sa tak nestane, banka zablokuje účty hneď, ako sa o úmrtí dozvie .

Majetok v banke postupuje do dedičského konania .

Do dedičského konania prechádzajú aj dlhy zomrelého klienta.

Dedič má právo odmietnuť celé dedičstvo, teda peniaze na účtoch či dlhy, ale nie jeho časť.

  1. Životné poistenie

Informovať poisťovňu, v ktorej bolo poistenie uzatvorené, a tým si uplatniť nárok na poistné plnenie .

  1. Majetkové poistenie

Informovať poisťovne, v ktorej mal zosnulý uzatvorené poistky.

5/5 (4)

Hodnotenie

Pridať komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.